TABACARIE VERDE

Modalitati de valorificare energetica a deseurilor biodegradabile

Tema de cercetare propusă are în vedere rezolvarea aspectelor de mediu rezultate din industria prelucrării pieilor şi blănurilor. Astfel, se pune accent pe tratarea şi valorificarea produşilor rezultaţi în urma prelucrării pieilor şi blănurilor, cum ar fi: grăsimile provenite din pielea brută să fie extrase, modificate şi valorificate prin utilizarea lor ca biocombustibil folosit în antrenarea unui motor auto, fie prin co-digestie împreună cu nămolul rezultat în urma epurării apelor într-un rezervor pentru producerea de biogaz, valorificat ca sursă de încălzire. De asemenea, proteinele rezultate vor fi tratate şi valorificate prin utilizarea lor ca fertilizant în agricultură.

Prelucrarea chimică a pieilor şi a blănurilor este o sursă importantă de poluare a mediului, prin apele uzate, datorită diversităţii mari a produselor chimice folosite în tehnologiile de prelucrare (săruri, acizi, baze, coloranţi, produse de ungere, produse de degresare, etc.), dar şi datorită eliminării din pielea brută, în timpul prelucrării, a unor compuşi organici, într-o proporţie apreciabilă (din pielea brută se regăsește numai 60% în produsul finit). Cantitatea de ape reziduale de la tăbăcării este mare, dacă se are în vedere că pentru obţinerea unei tone de piele finite se consumă, în medie, 70m3 de apă. Concentrarea producţiei în tăbăcării de mare capacitate, implică probleme deosebite de protecţia mediului, având în vedere că practic toate operaţiile din tehnologiile de prelucrare a pieilor şi a blănurilor sunt surse de poluare. Apele uzate au o încărcătură chimică complexă, formată din proteinele şi grăsimile provenite din pielea brută şi din excesul de substanţe chimice utilizate în diferitele faze ale prelucrării.

Informatii

WEB: 

http://www.spms.pub.ro/TanGreen/index.html


DATE DE IDENTIFICARE:

Contract: 73/2014

Beneficiar: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Contractor: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Perioada de desfasurare proiect: 2014 - 2016