Discipline - Studii universitare de masterat

Dinamica particulelor poluante (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Poluarea aerului datorită particulelor. Proprietăţile de transport ale particulelor. Difuzia convectivă. Transportul inerţial şi depunerea particulelor. Influenţa particulelor asupra dispersiei luminii. Fuzionarea particulelor prin ciocnire şi coagulare. Dinamica compuşilor: formarea şi restructurarea. Proprietăţile termodinamice ale particulelor. Ecuaţia dinamicii generale pentru funcţia de distribuţie la nivel de particulă. Dispersia gazelor poluante evacuate prin coşuri īnalte.

Modelarea si simularea proceselor din centrale (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Importanţa simulării dinamice a surselor de energie. Surse regenerabile de energie- principii de modelare. Tehnologii avansate de generare a energiei şi modelarea acestora. Modelarea dinamică a celulelor fotovoltaice şi turbinelor eoliene. Modelarea dinamică a celulelor de combustie şi microturbinelor. Modelarea dinamică a unui grup Diesel. Modelarea dinamică a surselor de stocare a energiei.

Simularea dinamica a proceselor termo-hidraulice (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Importanţa modelării şi simulării īn conducerea proceselor energetice. Ecuaţii de conservare. Propagarea undelor īntr-o conductă. Modelarea şi simularea unei centrale hidroelectrice. Modelarea şi simularea schimbătoarelor de căldură individuale sau dintr-un sistem. Modelarea şi simularea dinamică a generatoarelor de abur. Modelarea şi simularea dinamică a unei centrale termoelectrice. Reglarea puterii centralei funcţie de cerinţele de sistemului.

Simularea dinamica a sistemelor de energie si mediu (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Importanţa modelării şi simulării īn conducerea proceselor energetice. Ecuaţii de conservare. Propagarea undelor īntr-o conductă. Modelarea şi simularea unei centrale hidroelectrice. Modelarea şi simularea schimbătoarelor de căldură individulae sau dintr-un sistem. Modelarea şi simularea dinamică a generatoarelor de abur. Modelarea şi simularea dinamică a unei centrale termoelectrice. Reglarea puterii centralei funcţie de cerinţele de sistemului.

Tehnici avansate de depoluare a aerului (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Poluarea atmosferei – problemă majoră a societăţii. Efectele poluanţilor aerului. Metode de cuantificare a emisiilor īn aer. Măsurarea emisiilor. Soluţii de reducere a concentraţiei de praf. Soluţii de reducere a oxizilor de azot. Soluţii de reducere a oxizilor de sulf şi a hidrogenului sulfurat. Soluţii de tratare a compuşilor organici volatili. Soluţii de reţinere a picăturilor şi vaporilor. Soluţii de reducere a odorizanţilor. Soluţii de purificare totală a gazelor.

Metode recursive īn dinamică economică (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Ecuaţii Euler şi condiţii de transversalitate; Principiul optimalităţii. Venituri limitate; Diferenţiabilitatea funcţiei valoare; Venituri omogene şi nelimitate. Dinamica deterministică locală şi globală. Programarea stocastică dinamică; Lanţuri Markov. Convergenţă slabă. Jocuri repetate şi contracte dinamice. Programate dinamică continuă şi ecuaţii derivate parţiale Hamilton-Jacobi-Bellman. Ecuaţii Euler şi condiţii de transversalitate; Principiul optimalităţii.