Discipline - Studii universitare de licenta

Sisteme de programare pentru modelare si simulare (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Conceptul de sisteme de programe pentru modelare şi simulare. Funcţii de bazǎ īn utilizarea Matlab. Limbajul Matlab – operatori şi caractere speciale, instrucţiuni şi funcţii de control specifice. Generarea şi manipularea vectorilor si a matricelor. Algebră numerică lineară. Funcţii matematice īn Matlab. Analiza datelor şi transformata Fourier. Maximele şi minimele unei funcţii. Calcule numerice cu polinoame. Interpolarea şi aproximarea datelor. Derivarea şi diferenţierea numerică a funcţiilor. Integrarea numerică a funcţiilor. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale. Elemente de bază īn utilizarea Simulink pentru simulare.

Impactul CTE asupra mediului (28 ore curs; 28 ore aplicatii). Viaţă – energie – mediu. Centrala termoelectrică – sursă de poluare. Impactul combustibililor asupra mediului. Impactul utilizării energiei nucleare asupra mediului. Diminuarea oxizilor de azot emişi de CTE. Poluarea aerului – soluţii de limitare. Dispersia gazelor poluante evacuate prin coşurile CTE. Impactul apei de răcire şi al tratării apei asupra mediului. Poluarea fonică şi vibraţiile īn funcţionarea CTE. Poluarea aerului datorată particulelor. Poluarea aerului din interiorul clădirilor şi la nivelul solului. Efectul de seră şi īncălzirea globală. Stratul de ozon. Prevenirea poluării şi evaluarea impactului asupra mediului.

Teoria si modelarea instalatiilor termohidraulice (28 ore curs; 14 ore aplicatii). Consideraţii generale privind modelarea şi simularea instalaţiilor termohidraulice. Modelarea şi simularea schimbătoarelor de căldură monofazice şi bifazice. Modelarea şi simularea instalaţiilor de alimentare şi ardere a combustibilului. Modelarea şi simularea tamburului şi ţevilor coborātoare. Tehnici de modelarea a ansamblului generatorului de abur. Modelarea şi simularea degazorului termic. Modelarea şi simularea condensatoarelor. Modelarea şi simularea turnurilor de rǎcire. Modelarea şi simularea instalaţiilor de vaporizare şi uscare. Modelarea şi simularea turbinei cu gaze şi turbinei cu abur.